Обобщена информация

Ниво на владеене на езика (А1)

Този курс е подходящ за начинаещи. Материалът е с фокус върху разнообразни граматични и лексикални структури, които дават на курсистите основните умения за справяне в ежедневни ситуации. По време на уроците е предвидено време за: секция за упражнения по слушане; упражнения, представящи разговорни и жаргонни фрази; насоки и примери за създаване на писмени текстове;

Ниво на владеене на езика (А2)

Този курс спомага за надграждане на получените знания в рамките на стартовото ниво. Курсистите придобиват умение за четене и разбиране на елементарни текстове, за създаване на бележки и лична кореспонденция, за откриване на необходимата информация за всекидневните си нужди, за кратко представяне на семейството, дома, професионалното си минало и приятелския кръг.

Ниво на владеене на езика (B1)

Включените обучителни материали се изграждат на базата на специфични фрази или ситуации, често срещани в англоезичния свят. Курсистите могат да научат повече за културата, литература, начина на живот и социално устройство. Упражненията за слушане в практическата част спомагат за по-лесното и пълното възприемане на автентична реч, а тематичните упражнения за говорене и писане - за развиване на уменията за свободно изразяване в писмена и устна форма.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.