Контакти

Вашето мнение е важно за нас

Вашите коментари, предложения и бизнес запитвания са винаги добре дошли. Ние Ви окуражаваме да се свържете с нас във връзка с нашите услуги и продукти, както и по отношение на възможности за сътрудничество и партньорство.

TEST.BG

Адрес: бул. Цар. Борис III № 93, София 1612 
Телефон:  +359 2 903 59 33
Еmail:  help@test.bg