Специалности

ИТ Академия АСАП предлага следните специалности:

Специалност

Професия

Издваван документ

Степен на квалификация

Продължителност

 Преглед

Графичен дизайн

Графичен дизайнер

СПК*

III

3 семестъра

Преглед

Програмно осигуряване

Програмист

СПК

II

 2 семестъра

Преглед

Икономическа информатика

Икономист - информатик

СПК

III

3 семестъра

Преглед

Електронна търговия

Организатор интернет приложения

СПК

III

3 семестъра

Преглед

Компютърна техника и технологии

Техник на компютърни системи

СПК

III

3 семестъра

Преглед

Компютърни мрежи

Техник на компютърни системи

СПК

III

3 семестъра

Преглед

 

* Свидетелствата за професионална квалификация удостоверяват придобита професионална квалификация, съгласно държавните образователни изисквания за професионално образование и обучение и държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии. Свидетелствата се издават по образец на Министерство на образованието, младежта и науката и се вписват в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение.

 

Професионална реализация

Възможностите за реализацията Ви на пазара на труда след получаване на професионална квалификация в направление компютърни технологии са наистина много. ИТ сектора е един от най-стабилните в България, като търсенето на работна сила в него не само, че не намалява, но и се увеличава. Много компании, обаче, отчитат недостиг на квалифицирани специалисти.

Придобитата квалификация ще Ви осигури отлична перспектива за работа, като ще Ви направи конкурентни кандидати за заемане на желаната от Вас длъжност.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.