За програмата

Ако Вие:

  • работите на трудов договор или
  • сте самоосигуряващо се лице,

то тога попадате в целевата група на програма „Аз мога повече“.

Програмата предоставя възможност да придобиете или повишите своята квалификация и/или ключова компетентност безплатно, защото Вашето обучение ще бъде финансирано от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. Обученията се осъществяват чрез издаване на поименен ваучер на определна стойност, който покрива 100% от разходите Ви за обучение, включително и предоставянето на оригинални учебни материали. Програмата позволява да получите два ваучера - за професионално обучение и за обучение по ключова компетентност (езиково или компютърно обучение). Предвид големия интерес, срокът за провеждане на обучения по програмата се удължи до 31.08.2014 г.

 

Важно:  За участие в програмата не могат да кандидатстват служителите в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите за народната просвета, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната.

 

 

Как да получите ваучер

За да кандидатствате по програмата трябва да подадете лично или чрез упълномощено от Вас лице пакет от документи в Дирекция „Бюро по труда“ по местоживеене или месторабота.

Повече
 

Какво следва след одобрението

Уведомителното писмо, което ще получите от дирекция "Бюро по труда", само по себе си, означава, че Вие сте одобрен за обучение по програма "Аз мога повече". Сега следва да изберете своя доставчик на услугата.

Повече
 

Езикови курсове

Предлагаме Ви обучение по най-често използваните езици в света - английски, немски и френски. За да достигнем високо качество на предлаганите услуги, езиковите курсове се провеждат в малки групи чрез използване на интерактивни методи, които поставят Вас в центъра на учебния процес.

Повече
 

Дигитална компетентност

Курсовете за придобиване на дигитална компетентност целят да изградите професионални умения в различни аспекти от информатиката, информационните технологии, програмирането и др.

Повече
 

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.