Ниво B1

Ниво на владеене на езика (B1)

New New Headway Intermediate B1 - Актуализирано и осъвременено пособие за средно напреднали. Не въвежда принципно нова граматика, а акцентира върху активизирането и успешната употреба на граматическите структури от предходните две нива. Учебната програма затвърждава и разширява вече добре позната граматика, а именно: Сегашно просто време, Сегашно продължително време, Минало просто време, Минало продължително време, Перфектните времена, Условно наклонение, Модални глаголи, Непряка реч и т.н.

Особено внимание се отделя на обогатяването на речниковия фонд на курсистите. В това отношение New Headway Intermediate е истинско предизвикателство.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.