Работа с Интернет

Интернет е глобална система, която обслужва милиарди потребители по целия свят. Тя представлява мрежа от мрежи, съставена от милиони частни, обществени, академични, търговски и държавни мрежи, за да предоставя това огромно количество от информация. Обучението за работа с интернет ще Ви позволи да се докоснете до този неизчерпаем източник на всякакъв вид информация.


Продължителност

Общият хорариум на курса е 50 учебни часа, а продължителността му – между един месец и месец и половина. Задължителен престой в провежданите часове - 8 учебни часа седмично (възможни отсъствия - 20% от общия брой часове).


График

Курсовете се провеждат във вечерна и/или съботно-неделна форма на обучение.


Очаквани резултати

След успешно преминаване на курса, Вие:

  • ще познавате основните понятия в Интернет - адреси, сайтове, страници, хипервръзки;
  • ще можете да правите настройки на основните интернет браузери;
  • ще можете да търсите информация ефективно.

 

Обучението завършва с издаване на сертификат, удостоверяващ Вашите знания и умения.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.