Как да получите ваучер

Първото нещо, което трябва да направите, е да подадете лично или чрез упълномощено от Вас лице следните документи в Дирекция „Бюро по труда“ по местоживеене или месторабота:

  • Копие от личната си карта;
  • Копие от дипломата си за средно образование, както и копие от дипломата си за висше образование (при наличие на такава), с текст на всяка страница „Вярно с оригинала“. При кандидатстване се предоставят и оригиналите;
  • Картонче с БУЛСТАТ, ако се самоосигурявате;

Декларация по образец на Агенция по заетостта;
Заявление по образец на Агенция по заетостта;
Декларация за идентичност на имената – попълва се само в случай, че имената на дипломата и/или личната Ви  карта са различни.

Важно: В момента Бюрата по труда не приемат документи за кандидатстване.

След като документите Ви бъдат одобрени, от Бюрото по труда ще получите Уведомление и Уведомително писмо. Научете повече!

 

Желаем успех на всички кандидати!


Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.