Ниво А1

Ниво на владеене на английски език (A1)

New Headway Elementary А1 - четвърто издание- актуализирана и модерна, тази система предлага съвременни, интерактивни техники на обучение. Обогатена е с повече комуникативни дейности и упражнения. Съдържа тестове към всеки урок за своевременна оценка на знанията и уменията. Новата версия Headway i Tools и интерактивия DVD-ROM спомагат по-лесното и пълно усвояване на материала.

Граматичният материал обхваща петте времена с най-висока честота на употреба, а именно: сегашно просто, минало просто (правилни и неправилни глаголи), сегашно продължително време, бъдеще с ‘going to’, сегашно перфектно време, сравнителна и превъзходна степен на прилагателните, предлози за място и време и т.н.

Предложеният обем лексика в A1 ниво е около 1500 лексикални единици, но упражненията в работната тетрадка, DVD-ROM-а, комуникативните дейности и “живият” английски на преподавателя предполагат въвеждането на много допълнителни фрази.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.