Обобщена информация

Курсовете по френски език в се провеждат по системата Campus, която е разработена от международен екип като система за преподаване на френски на чужденци. Системата е одобрена и от МОН за изучаване на френски език в специализираните училища с разширено езиково обучение, както и в останалите училища, където френският е първи или втори западен език. Това е най-новата и съвременна система за изучаване на френски език.

Нива на владеене (А1/А2)

Курсът по френски език 1-во ниво се провежда по системата Campus1. Учебникът съдържа 12 раздела (unites), всеки раздел съдържа по 6 урока (objectifs). След всеки урок има секция Bilan (проверка на степента на усвояване на граматиката и лексиката, взети в урока). На последните страници на учебника се намират условията на упражненията за произношение и упражняване на граматиката, текстовете на всички упражнения за слушане и таблица със спреженията на глаголите. Учебната тетрадка съдържа упражнения за разширяване на лексиката и упражняване на граматиката. По една страница в края на всеки  урок е посветена на подготовка за сертификата DELF - международно признат сертификат за владеене на френски език. Комплектът включва: учебник, учебна тетрадка, касети/дискове.

Ниво на владеене (B1)

Курсист, успешно изкарал курс по френски език второ ниво (Campus 2), покрива нивото В1 на Европейската езикова рамка.

 

 

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.