Обобщена информация

Ниво на владеене на английски език (A1)

Този курс е подходящ за начинаещи. Материалът е с фокус върху разнообразни граматични и лексикални структури, които дават на курсистите основните умения за справяне в ежедневни ситуации. По време на уроците е предвидено време за: секция за упражнения по слушане; упражнения, представящи разговорни и жаргонни фрази; насоки и примери за създаване на писмени текстове;

Ниво на владеене на английски език (А2)

По време на курса А2 прави преговор на материала от ниво А1, като се доразвива граматиката и се обогатява фондът от думи, които курсистът познава и използва. Материалът съдържа упражнения по граматика, лексика, четене и слушане с разбиране, произношение, разговорни умения, писане.

Ниво на владеене на езика (B1)

Включените обучителни материали се изграждат на базата на специфични фрази или ситуации, често срещани в англоезичния свят. Курсистите могат да научат повече за културата, литература, начина на живот и социално устройство. Упражненията за слушане в практическата част спомагат за по-лесното и пълното възприемане на автентична реч, а тематичните упражнения за говорене и писане - за развиване на уменията за свободно изразяване в писмена и устна форма.

Ниво на владеене на английски език (B2)

Обучителните материали за това ниво включват упражнения, представящи разговорни и жаргонни фрази, насоки и полезни изрази при съставяне на текстове от различен характер, преговорни упражнения за проследяване на придобитите знания и умения.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.