Немски език

Знаете ли че...

  • Немският е един от най-използваните езици в Европейския съюз;
  • Германия е един от най-глемите инвестотори в България, с над 130 млн. лева инвестиции за миналата година;
  • Основна част от туристите, посещаващи България, са немци.


Нива

А1, А2, В1

Обучението включва три последователни нива по 100 учебни часа всяко (общ хорариум от 300 учебни часа).


Продължителност

Обучението е с продължителност 8 месеца. Възможни отсъствия - 20% от всяко ниво.


Система на обучение

Обучението ще се проведе по системата Тhemen Aktuell. Това е най-популярната и най-широко използваната система за немски език, изпитана в практиката. Тя поставя акцент върху комбинираното развитие на уменията за четене, писане, слушане, диалогична и монологична реч.


График

Обучението протича във вечерна и/или съботно-неделна форма.


Очаквани резултати

След преминаване на трите нива, Вие:

  • ще разбирате основни неща по познати теми на разговор;
  • ще разбирате безпроблемно текстове от ежедневието;
  • ще можете да разговаряте свободно на познати за Вас теми, напр. свързани с работа, семейство, пътуване, хобита и др.;
  • ще можете да изразявате своето менение, впечатление, да разказвате истории и др.;
  • ще можете да напишете свързан текси или писмо.

 

Обучението завършва с издаване на сертификат, удостоверяващ Вашите знания и умения.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.