Ниво А2

Ниво на владеене на езика (А2)

Външен вид и личност

 • описване на личността; субективно впечатление; облекло, толерантност и предразсъдъци;
 • определителен член + прилагателно + съществително, местоименията този, някой, всеки/всички - "dieser", "mancher", "jeder"/ "alle".

Училище, образование, професия

 • желани професии, задоволство от професията, училищна система, избор на професия, професионален шанс, търсене на работа, автобиография;
 • минало разказно време на модалните глаголи, подчинено изречение (краен словоред).

Забавление и телевизия

 • телевизионна програма, радиопредаване задаване на съвети, песни, улични музиканти;
 • възвратни глаголи с предложно допълнение; въпросителни думи и местоимения "wofü"/"dafü" , условно наклонение KONJUNKTIV II.

Индустрия, работа и икономика

 • неприятности с колата, производство на коли; професии, свързани с колите; работа на смени;
 • степенуване и сравнение, страдателен залог - Passiv.

Семейство и лични взаимоотношения

 • какво харесваме в някого, проблеми в семейството, родители и деца, възпитанието преди и сега;
 • употреба на инфинитивната форма на глагола с "zu", подчинено изречение с "dass", минало разказно време -Präteritum.

Природа и околна среда

 • видове пейзажи, атмосферно време, географията на Германия, опазване на околната среда: "планини от боклук";
 • конструкции с "es", относителни местоимения, подчинено изречение:  относително изречение.

Немците в чужбина и чужденците в Германия

 • подготовка за отпуск, преживявания по пътя, игра: пътуване в пустинята, работа в чужбина;
 • глаголът "lassen", употреба на "zum" + отглаголно съществително,непряко въпросително изречение, инфинитивна форма с "um zu", и подчинено изречение с "damit".

Новини, политика и история

 • новини, партиите в Германия, изборна система, двете немски държави 1949-1990, обединение на Германия;
 • предлози с притежателен падеж, изрази с предлози.

Четене на книги

 • лирика, описание на книги.

Още

 • 5 теста, които се правят на всеки 2 урок;
 • упражнения за слушане / CD;
 • FINAL TEST "Тhemen Aktuell 2" - тест, който се попълва след приключване на нивото, изготвен от преподавателите и методистите на TEST.BG;
 • много допълнителни упражнения от граматики и помощна литература от библиотеката на TEST.BG.

Второ ниво покрива ниво А2 на Европейската референтна рамка за езиково обучение.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.