Прием 2013

За да се обучавате при нас трябва да притежавате диплома за средно образовние.

Предвид спецификата на предлаганите специалности не се изисква предишен опит, определни знания или пък приемен изпит, тъй като обученията са изцяло професионално ориентирани и не съдържат общообразователни направления.

Приемът на курсисти се осъществява два пъти годишно – пролетна и есенна сесия.

Пролетната приемна сесия започва на 01.03.2013 г. и завършва на 19.04.2013 г.

Есенната приемна сесия започва на 01.09.2013 и завършва на 18.10.2013 г.

 

За записване в Академията е нужно да представите:

  • Заявление по образец;
  • Диплома за средно образование - оригинал и ксерокопие;
  • Копие от документ за самоличност;
  • Снимки паспортен формат матирани – 4 броя;
  • Медицинско свидетелство за общото здравословно състояние, с резолюция от личния лекар, че избраната специалност не е противопоказна за здравето на кандидата;
  • Документ за платена семестриална такса.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.