Основи на PHP

Обучението "Основи на PHP" Ви предоставя базови знания и умения за работа със скриптовия език, използван изключително в Web-среда за реализиране на широк кръг от услуги. Това е един от най-популярните езици за програмиране в Интернет и популярността му расте непрекъснато.


Продължителност

Общият хорариум на курса е 50 учебни часа, а продължителността му – два месеца. Възможни отсъствия - 20% от общия брой часове.


График

Вторник и четвъртък от 18:00 до 20:30 часа.

Приемане на уведомления - до 25.01.2013 г.

Дата на започване - 05.02.2013 г.

Дата за завършване - 28.03.2013 г.


Очаквани резултати

След успешно преминаване на курса, Вие:

  • ще познавате основните принципи на PHP;
  • ще познавате синтаксиса на езика, вариации, масиви, условия;
  • ще можете да работие със стойности в различни страници;
  • ще можете да работите с бази данни;
  • ще можете да прилагате HTML;
  • ще имате фундаментални знания за обектно-ориентираното програмиране.

 

Обучението завършва с издаване на сертификат, удостоверяващ Вашите знания и умения.

 

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.