Основи на SQL - част 1

"Основи на SQL - част 1" ще Ви запознае с най-популярният език за програмиране, предназначен за запитвания към данни в релационна база от данни. Посредством изучаването на SQL ще имате възможността да създавате, модифицирате, извличате и манипулирате данни от релационни системи за управление на бази данни.


Продължителност

Общият хорариум на курса е 50 учебни часа, а продължителността му – осем седмици. Възможни отсъствия - 20% от общия брой часове.


График

Понеделник, сряда и петък от 18:30 до 21:30 часа.

Дата на започване - 08.07.2013 г.

Дата на завършване - 05.08.2013 г.


Очаквани резултати

След успешно преминаване на курса, Вие:

  • ще познавате структурата и организацията на бази данни;
  • ще можете да извличате и филтрирате данни;
  • ще можете да свързвате таблици в заявки;
  • ще можете да добавяте, промяте и изтривате данни.

 

Обучението завършва с издаване на сертификат, удостоверяващ Вашите знания и умения.

 

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.