MS Power Point

Учебно съдържание

Модул 1: Работа в MS Power Point среда

Стартиране, работно пространство и организация на работата. Създаване на презентация. Редактиране на презентация. Дизайн на презентацията. Ориентация/ Шаблони/ Стилове.

Модул 2: Форматиране на слайд

Избор и промяна на цветовата схема. Добавяне на обекти: снимка, филм, диаграма, таблица, звук. Слайд с Autoshape/Textbox/WordArt. Създаване на хипервръзки.

Модул 3: Представяне на презентация

Движение на слайдовете. Навигация и анимация. Работа в режим на представяне. Записване на презентация.

Модул 4: Въведение в SAP системата

Преглед на продукта. Навигация. Основни понятия при работа със SAP приложения. SAP услуги.

Продължителност

50 учебни часа

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.