Работа с Project

МS Project е софтуерен инструмент за управление на проекти. Ако Вие управлявате или работите по проекти, то MS Project ще Ви улесни при разработване на планове, назначаване на ресурси към задачи, проследяване напредъка на проекта, управление на бюджети и анализ на натоварването.


Продължителност:

Общият хорариум на курса е 50 учебни часа, а продължителността на курса – между един месец и месец и половина.


График:

Курсовете се провеждат във вечерна и/или съботно-неделна форма на обучение. Задължителен престой в провежданите часове - 8 учебни часа седмично (възможни отсъствия - 20% от общия брой часове).


Очаквани резултати:

Посредством придобитите умения за работа с MS Project, Вие ще можете:

  • да проследявате информацията, относно работата, продължителността, цените и ресурсните изисквания на проект;
  • да онагледявате планове на проекти в стандартни и ясни формати;
  • да планирате задачите и ресурсите последователно и ефективно.

 

Обучението завършва с издаване на сертификат, удостоверяващ Вашите знания и умения.

 

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.