Такси

Семестриалните такси за всички специалности в редовна и дистанционна форма на обучение са 630.00 лева.

 

Семестриалните такси за новоприетите курсисти се заплащат в деня на записване. Останалите курсисти следва да заплтят своята такса до две седмици преди започване на семестъра.

 

Таксите могат да се заплатят по банков път или на място в Академията.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.