Основи на компютърните мрежи

Обучението цели да Ви предостави теоретични знания и практически умения за проектиране, конфигуриране и използване на локални и глобални компютърни мрежи. Това ще Ви позволи да изграждате локални мрежи, както и да откривате и отстранявате проблеми в тях.


Продължителност

Общият хорариум на курса е 50 учебни часа, а продължителността му – между един месец и месец и половина. Задължителен престой в провежданите часове - 8 учебни часа седмично (възможни отсъствия - 20% от общия брой часове).


График

Курсовете се провеждат във вечерна и/или съботно-неделна форма на обучение.


Очаквани резултати

След успешно преминаване на курса, Вие:

  • ще познавате различните мрежови устройства, които се употребяват при изграждане на локални (LAN) и глобални (WAN) мрежи;
  • ще познавате основните мрежови модели, тяхната структура и функции;
  • ще можете да сегментирате мрежи;
  • ще използвате умело NAT (Network Address Translation) и PAT (Port Address Translation).

 

Обучението завършва с издаване на сертификат, удостоверяващ Вашите знания и умения.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.