Какво следва след одобрението

Уведомителното писмо, което ще получите от дирекция "Бюро по труда", само по себе си, означава, че Вие сте одобрен за обучение по програма "Аз мога повече". Сега следва да изберете своя доставчик на услугата. Валидността на уведомлението е 30 дни, но ако за този период все още не сте успели да намерите доставчик на обучение, то същото може да бъде удължено с още един месец. Това става като отидете в бюрото по труда, преди да изтече срока на уведомлението.

За да се обучавате при нас, трябва да представите своето уведомление в офиса ни на адрес бул.”Цар Борис III” №93. Ние ще попълним предвидената за това част, а Вие от своя страна следва да представите уведомлението в Бюрото по труда в срок от 30 дни от издаването му. Сега уведомлението ще означава, че сте ни избрали за доставчик на обучението си. На базата на този документ, 7 дни преди стартиране на обучението, Вие ще получите своя ваучер, който трябва да ни предадете.

Следващата стъпка е да стартирате обучението по предватително уточнената програма.

 

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.