MS Windows

Учебно съдържание

Модул 1: Въведение

Понятие за ОС. Видове ОС. Предимства на Windows. Стартиране на Windows. Работен екран. Лента на заданията. Бутон Start. Изход от Windows. Видове приложения в Windows. Стартиране на приложения. Превключване между приложения.

Модул 2: Персонализиране на работната среда

Настройки на работния екран, мишката, клавиатурата, часовника. Промяна на тапета и screen saver. Работа в мрежа – използване на Network Neighborhood. Права и поделяне на папки. Запознаване с Windows Accessories. Добавяне на програми към Start/ Programmes менюто. Създаване на пряк път. Работа с My Computer.

Модул 3: Работа c Windows Explorer

Създаване на нови папки, преименуване. Работа с Clipboard. Файлове. Копиране, преименуване и търсене на файлове.

Модул 4: Въведение в SAP системата

Преглед на продукта. Навигация. Основни понятия при работа със SAP приложения. SAP услуги.

Продължителност

50 учебни часа

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.