Обща информация

ИТ Академия АСАП е първият в България център за професионално обучение, насочен изцяло към компютърни специалисти. Академията е създадена със Заповед №4/03.01.2012 г. на председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение и е лицензирана под номер 201112944.

 

В изпълнение на своята дейност, ние си партнираме с държавните органи и органите на местната власт, работодателски и неправителствени организации, учебни и  научноизследователски организации, колективни органи в областта на социалния диалог.

 

Като водещ център за професионално обучение в сферата на информационните технологии, Академията си поставя следните цели:

  • Да отговори на изискванията на пазара на труда, като подготви висококвалифицирани кадри;
  • Да предоставя качествено обучение, като се стреми да следва най-новите тенденции в професионалното обучение;
  • Да подпомогне своите възпитаници при реализирането на пазара на труда, като им даде не само знания и умения, но и отлична възможност за стаж по специалността.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.