Форми на обучение

Всички специалности в Академията се предлагат в редовна и дистанционна форма на обучение.


Редовното обучение се проведжа в делнични дни по 8 учебни часа на ден. То обхваща два семестъра годишно, всеки от които с продължителност два месеца.

 

Дистанционната форма на обучение е разработена с цел съвместяване на обучението с ежедневните Ви ангажименти. Тя е равнопоставена на присъственото обучение от гледна точка на учебните планове, издаваното свидетелство, продължителността и качеството на обучението. Дистанционното обучение се осъществява посредством електронна платформа, създадена за неговите нужди, но налага присъствено полагане на държавен изпит.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.