Internet

Учебно съдържание

Модул 1: Свързване към Интернет

Видове софтуер за установяване на връзка. Доставчици. Интернет услуги. Word Wide Web: Браузери, Web-страници, Търсачки. Хипертекст и мултимедия в Интернет. Създаване на списък Favourites. Работа с лентата History.

Модул 2: Електронна поща

Настройка. Получаване и изпращане на съобщения. Искане за обратна връзка при получаване или прочитане на съобщение. Изпращане на автоматичен отговор. Отговор или препращане на съобщение. Прикачени файлове.

Модул 3: Въведение в SAP системата

Преглед на продукта. Навигация. Основни понятия при работа със SAP приложения. SAP услуги.

Продължителност

50 учебни часа

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.