Работа с Photoshop

Националният образователен център Dada Ви предлага да се докоснете до водещата програма за редакция на дигитални (цифрови) изображения - Photoshop. Настоящето обучение има за цел да изгради у курсистите умения за обработка на снимки и картини, за създаване на графики, скици, карти и други висококачествени изображения с висока резолюция.


Продължителност

Общият хорариум на курса е 50 учебни часа, а продължителността му – два месеца. Възможни отсъствия - 20% от общия брой часове.


Очаквани резултати

След успешно преминаване на курса, Вие:

  • ще познавате програмата и нейните функционалности;
  • ще можете да обработвате, редактирате, създавате всякакъв вид дигитални изображения;
  • ще можете да изработвате висококачествени рекламни метериали.

 

Обучението завършва с издаване на сертификат, удостоверяващ Вашите знания и умения.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.