MS Word

Учебно съдържание:

Модул 1: Работа в MS Word среда

Стартиране. Меню и работна област. Запазване на документ. Принтиране на документ. Оформяне на страниците за отпечатване. Смесена ориентация на страниците. Отваряне на документ, затваряне на документ и изход от Word. Задаване на папка и някои настройки по подразбиране.

Модул 2: Общи правила

Символи. Форматиране на текст. Редактиране. Режими на въвеждане. Избиране на части от текста. Изтриване на части от документа. Отмяна на действия. Табулация. Придвижване из документа. Форматиране на параграфи. Прилагане на фон и рамка на параграфа. Създаване и прилагане на потребителски стилове. Принтиране на документ. Настройки.

Модул 3: Оформяне на таблици в Word

Създаване и редактиране на таблица. Движение по клетките. Вмъкване и изтриване на редове и колони, сливане и разделяне на клетки. Изглед. Вграждане и свързване на Excel таблица към документ.

Модул 4: Съвместна работа по документ

Проследяване на промените в документ. Приемане и отхвърляне на промени. Вмъкване на коментари. Вмъкване на бележкa под линия. Създаване на автоматично съдържание.

Модул 5: Въведение в SAP системата

Преглед на продукта. Навигация. Основни понятия при работа със SAP приложения. SAP услуги.

Продължителност

50 учебни часа.


Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.