MS Excel

Учебно съдържание

Модул 1: Работа в MS Excel среда

Меню и работна област. Отваряне и затваряне на Excel. Нова работна книга. Запазване на работна книга. Работа с основните настройки в Excel.

Модул 2: Общи правила

Текст, числа и формули. Придвижване из листите на работната книга. Работа с няколко листа наведнъж. Добавяне, премахване, преместване и копиране на работни листове. Вмъкване на нови редове и колони.

Модул 3: Формули

Oсновни операции- събиране, изваждане, умножение, деление. Вградени функции – SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, ROUND. Адреси. Видове. Използване на вградената функция If. Използване на VLOOKUP и HLOOKUP.

Модул 4: Визуално представяне на данни

Създаване на диаграма. Видове диаграми. Форматиране на диаграма. Анализ на данните с диаграми. Отпечатване. Област за печат. Въвеждане и отпечатване на коментари към клетките. Създаване и редактиране на Макрос. Приложение на макросите при автоматизиране на действията.

Модул 5: Въведение в SAP системата

Преглед на продукта. Навигация. Основни понятия при работа със SAP приложения. SAP услуги.

Продължителност

50 учебни часа

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.