Ниво А2

Ниво на владеене на езика (А2)

New New Headway Pre-Intermediate А2 (трето издание)- преговаря и разширява основните граматически структури, преподадени в New New Headway Elementary. Системата завършва въвеждането на комуникативните времена съпоставително: Сегашно просто - Сегашно продължително, Минало просто - Минало продължително, Минало просто - Сегашно перфектно, изразяване на бъдеще време - will - going to.

Адаптираните текстовете са от автентични източници (вестници, разкази, интервюта) и представляват интересна и интригуваща страноведческа информация.
Основната задача на New Headway Pre-Intermediate е затвърждаването и усъвършенстването на базисните времена.

В учебната система са включени упражнения върху проблемните граматични зони, а именно: словореда, използването на спомагателни глаголи, предлози, определителен, неопределителен член, фразови глаголи и др.

Обемът лексика е близо 1500 думи, но комуникативната методика предполага въвеждането на голям брой допълнителни изрази.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.