Английски език

Английският често е смятан за "световен език" на модерното време. Около 1 500 000 000 души по целият свят говорят английски, други 1 000 000 000 го учат, а 95% от научните статии са написани на английски. Именно за това едно от водещите изисквания на много работодатели е владеенето на английски език.

Нива:

 • А1, А2, В1
 • А2, B1, B2
 • B1, B2, C1

Обучението включва три последователни нива по 100 учебни часа всяко (общ хорариум от 300 учебни часа);


Продължителност

Обучението продължава 6 месеца (по 2 месеца за всяко ниво). Възможни отсъствия - 20% от всяко ниво.

Система на обучение

Курсовете се провеждат по системата New Headway - най-разпространената и успешна система за изучаване на английски език от чужденци. Системата е изцяло насочена към практическия английски и прилага основно ситуации от ежедневието.

График

Вторник, четвърък и петък от 18:30 до 21:30 часа.

Приемане на уведомления - до 15.04.2013 г.

Дата на започване - 23.04.2013 г.

Дата на завършване - 31.10.2013 г.


Очаквани резултати

След преминаване на нива А1, А2, В1, Вие:

 • ще разбирате основни неща по познати теми на разговор;
 • ще разбирате безпроблемно текстове от ежедневието;
 • ще можете да разговаряте свободно на познати за Вас теми, напр. свързани с работа, семейство, пътуване, хобита и др.;
 • ще можете да изразявате своето менение, впечатление, да разказвате истории и др.;
 • ще можете да напишете свързан текст или писмо.

След преминаване на нива А2, В1, В2, Вие:

 • ще разбирате дълги изложения, повечето телевизионни предавания, новини и филми;
 • ще разбирате статии на съвременна тематика, както и литературна проза;
 • ще можете да общувате свободно, да участвате в дискусии и дебати;
 • ще можете да напишете ясен и подробен текст на всякаква тема.

След преминаване на нива В1, В2, С1, Вие:

 • без затруднения ще разбирате почти всякаква устна реч;
 • ще разбирате специализирани статии, текстове, инструкции;
 • ще използвате езика ефективно и ще можете да се изразявате свободно по вякакви теми;
 • ще можете самостоятелно да направите устно изложение, както и да се аргументирате;
 • ще можете да напишете подробен текст в подходящ стил, в зависимост от читателите.

Обучението завършва с издаване на сертификат, удостоверяващ Вашите знания и умения.


 
 

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.