MS Access

Учебно съдържание

Модул 1: Въведение в MS Access

Основни понятия, възможности, предназначение. Стартиране и изход от системата. Работни изгледи и видове обекти.

Модул 2: Таблици

Изграждане на таблици. Таблична структура. Модифициране на таблици посредством Design View.

Модул 3: Релации

Понятия за първични ключове и релации. Промяна на вида на релация. Видове релации. Настройване на свойствата на релациите.

Модул 4: Заявки

Създаване на заявки. Заявки от тип селекция. Модифициране на заявки посредством Design View. Създаване на изчисляемо поле.

Модул 5: Отчети

Създаване на отчет с Wizard. Форматиране на отчет. Добавяне на контроли. Преглед и отпечатване на отчет.

Модул 6: Въведение в SAP системата

Преглед на продукта. Навигация. Основни понятия при работа със SAP приложения. SAP услуги.

Продължителност на курса

50 учебни часа.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.