Защо ние

Ако се замисляте за професионалната си реализиция, то пред Вас стоят много въпроси от типа: „Какво да избера? Къде да придобия нужните знания и умения?  Колко време ще е необходимо? Колко ще струва? Заслужава ли си?“...

 

Академия АСАП ще Ви помогне в професионалното ориентиране и реализация. Ние насочваме своите усилия изцяло към подготовката на висококвалифицирани кадри в областта на компютърната техника и технологии.

 

Изхождайки от динамично изменящата се макро и микро иконимическа среда, ние избрахме да създадем един престижен професионален център.

  • Ние залагаме на иноватвният подход за обучение, като се стремим да избегнем сухата теория, както и ненужните учебни предмети, които не биха Ви били нито полезни, нито интересни.
  • Предлагаме Ви да придобиете квалификация по едни от най-престижните и високоплатени професии у нас и в чужбина, които са съобразени с изискванията на бизнеса.
  • В своите методи на обучение поставяме Вас в центъра на учебния процес, стараем се да „погледнем“ през Вашите очи, давме Ви подкрепа и съвети, за да покажете максималното от себе си.
  • Водим се от мотото „Кажи ми и ще забравя, покажи ми и ще запомня, остави ме да го направя и ще се науча“.
  • Не изкваме от Вас предишен опит или знания в определна област. За да се включите в общността на висококвалифицираните професионалисти Ви е нужно само желание.
  • В Академия АСАП ще черпите знания и умения от утвърдени преподаватели, с богат практически опит.
  • За по-малко от две години Вие ще имате реалната възможност да упражнявате избраната професия.
  • Ще се включите в стаж по специалността, който Ви позволява да затърдите своите умения, да се запознаете с реалната бизнес среда, както и да завържете ключови познанства.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.