Основи на Java - част 1

Java е един от най-популярните езици, на който пишат милиони разработчици по цял свят, а най-големите световни софтуерни корпорации, като IBM, Oracle, Google и SAP, базират своите решения на Java платформата и използват Java като основен език за разработка на своите продукти. Ако Вие нямате опит, но проявявате интерес към разработка на копютърни програми, то този курс ще Ви даде основата от знания за успешно "прохождане" в програмирането.


Продължителност

Общият хорариум на курса е 50 учебни часа, а продължителността му – между един месец и месец и половина. Задължителен престой в провежданите часове - 8 учебни часа седмично (възможни отсъствия - 20% от общия брой часове).


График

Курсовете се провеждат във вечерна и/или съботно-неделна форма на обучение.


Очаквани резултати

След успешно преминаване на курса, Вие:

  • ще познавате основните концепции на обектно-ориентираното програмиране;
  • ще притежавате знания за променливи, методи и параметри;
  • ще можете да работите с цикли, основни структури от данни, конзоли, файлове и потоци;
  • ще можете да обработвате символни низове.

 

Обучението завършва с издаване на сертификат, удостоверяващ Вашите знания и умения.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.