Френски език

Владеенето на чужд език разкрива пред всеки от нас нови хоризонти и възможност за професионално развитие.
Френски език се говори от 220 милиона души по целия свят и е официален език на 33 държави. По-важно е, че той е вторият по значимост в Европейския съюз.

Нива

А1, А2, В1

Обучението включва три последователни нива по 100 учебни часа всяко (общ хорариум от 300 учебни часа).


Продължителност

Обучението е с продължителност 6 месеца (по 2 месеца за всяко ниво).


Система на обучение

По време на обучението ще се използва системата Campus. Това е най-новата и съвременна система за изучаване на френски език, разработена от международен екип като система за преподаване на френски на чужденци. Системата също така е одобрена от МОМН за изучаване на френски език в специализираните училища с разширено езиково обучение, както и в останалите училища, където френският е първи или втори западен език.


График

Курсът се провежда във вечерна и/или съботно-неделна форма на обучение. Възможни отсъствия - 20 % от всяко ниво.


Очаквани резултати

След преминаване на трите нива, Вие:

  • ще разбирате основни неща по познати теми на разговор;
  • ще разбирате безпроблемно текстове от ежедневието;
  • ще можете да разговаряте свободно на познати за Вас теми, напр. свързани с работа, семейство, пътуване, хобита и др.;
  • ще можете да изразявате своето менение, впечатление, да разказвате истории и др.;
  • ще можете да напишете свързан текси или писмо.

 

Обучението завършва с издаване на сертификат, удостоверяващ Вашите знания и умения.

 

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.