Работа с MS Office

Безспорен факт е, че днес 99.9% от нас използват програмни приложения в своята работа, а основно изискване на висчки работодатели е да притежаваме компютърна грамосност. Обучението за работа с програмната система MS Office ще Ви представи възможностите, посредством които може да се върши повече работа, при това по-бързо и по-добре.


Продължителност

Общият хорариум на курса е 50 учебни часа, а продължителността – между един месец и месец и половина.


График

Курса се провежда във във вечерна и/или съботно-неделна форма на обучение. Задължителен престой в провежданите часове - 8 учебни часа седмично (възможни отсъствия - 20% от общия брой часове).


Очаквани резултати

След успешно преминаване на курса Вие:

  • ще познавате функционалностите на MS Word;
  • ще можете да прилагате в своята работа предимствата на MS Excel;
  • ще можете да използвате MS Outlook, както и останалите програми, включени в пакета MS Office;
  • ще сте придобили умения за решаване на реални задачи, използвайки гореизброените програми.

 

Обучението завършва с издаване на сертификат, удостоверяващ Вашите знания и умения.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.