Основи на Linux

"Основи на Linux" Ви въвежда в системите с отворен код и операционната среда Linux. Целта на обучението е да пердстави командите на Linux и по-специално тяхното ефективно използване.


Продължителност

Общият хорариум на курса е 50 учебни часа, а продължителността му – между един месец и месец и половина. Задължителен престой в провежданите часове - 8 учебни часа седмично (възможни отсъствия - 20% от общия брой часове).


График

Курсовете се провеждат във вечерна и/или съботно-неделна форма на обучение.


Очаквани резултати

След успешно преминаване на курса, Вие:

  • ще познавате операционната среда Linux;
  • ще можете да инсталирате и премахвате софтуер;
  • ще можете да прилагате основната файлова обработка;
  • ще можете да управлявате процеси;
  • ще можете да автоматизирате често повтарящи се задачи.

 

Обучението завършва с издаване на сертификат, удостоверяващ Вашите знания и умения.

 

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.