Работа с Access

Microsoft Access е един от динамично развиващите се програмни пакети с универсално приложение, който позволява да събирате, запазвате, обновявате, поддържате и използвате информация. Access  е особено подходящ за Вас, ако трябва да решавате икономически задачи, които се характеризират със значителен брой записи и класификационни характеристики.


Продължителност

Общият хорариум на курса е 50 учебни часа, а продължителността – между един месец и месец и половина.


График

Курсът се провеждат във вечерна и/или съботно-неделна форма на обучение. Задължителен престой в провежданите часове - 8 учебни часа седмично (възможни отсъствия - 20% от общия брой часове).


Очаквани резултати

След успешно преминаване на курса, Вие ще можете:

  • да проектирате бази данни;
  • да използвате заявки за филтриране и комбиниране на информация;
  • да създавате форми и страници за достъп до данни;
  • да генерирате отчети;
  • да представяте информацията в различен вид.

 

Обучението завършва с издаване на сертификат, удостоверяващ Вашите знания и умения.

 

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.